Năm Sinh Con Cho Nam Nhâm Ngọ

Xem năm sinh con tốt cho chồng tuổi nhâm ngọ 1942 và vợ 1976

Thiên Can của mẹ không sinh không khắc với can của con, chấp nhận được. Năm sinh của bố: 1942 Năm âm lịch: Nhâm Ngọ Niên mệnh:Mộc – Dương liễu Mộc (Gỗ dương liễu) Năm sinh của mẹ: 1976 Năm âm lịch: Bính Thìn Niên mệnh: Thổ – Sa trung Thổ (Ðất trong cát) Năm

Xem năm sinh con tốt cho chồng tuổi nhâm ngọ 1942 và vợ 1977

Thiên Can của mẹ không sinh không khắc với can của con, chấp nhận được. Năm sinh của bố: 1942 Năm âm lịch: Nhâm Ngọ Niên mệnh:Mộc – Dương liễu Mộc (Gỗ dương liễu) Năm sinh của mẹ: 1977 Năm âm lịch: Đinh Tỵ Niên mệnh: Thổ – Sa trung Thổ (Ðất trong cát) Năm

Xem năm sinh con tốt cho chồng tuổi nhâm ngọ 1942 và vợ 1975

Ngũ hành của bố không sinh không khắc với ngũ hành của con, chấp nhận được. Năm sinh của bố: 1942 Năm âm lịch: Nhâm Ngọ Niên mệnh:Mộc – Dương liễu Mộc (Gỗ dương liễu) Năm sinh của mẹ: 1975 Năm âm lịch: Ất Mão Niên mệnh: Thuỷ – Đại khê Thuỷ (Nước giữa khe

Xem năm sinh con tốt cho chồng tuổi nhâm ngọ 1942 và vợ 1974

Ngũ hành của mẹ là Thuỷ tương khắc với Hoả của con, không tốt. Năm sinh của bố: 1942 Năm âm lịch: Nhâm Ngọ Niên mệnh:Mộc – Dương liễu Mộc (Gỗ dương liễu) Năm sinh của mẹ: 1974 Năm âm lịch: Giáp Dần Niên mệnh: Thuỷ – Đại khê Thuỷ (Nước giữa khe lớn) Năm

Xem năm sinh con tốt cho chồng tuổi nhâm ngọ 1942 và vợ 1973

Thiên Can của mẹ là Quý tương khắc với Đinh của con, không tốt. Năm sinh của bố: 1942 Năm âm lịch: Nhâm Ngọ Niên mệnh:Mộc – Dương liễu Mộc (Gỗ dương liễu) Năm sinh của mẹ: 1973 Năm âm lịch: Quý Sửu Niên mệnh: Mộc – Tang thạch Mộc (Gỗ dâu) Năm sinh dự