Nữ tuổi nhâm ngọ 1942 hợp lấy chồng tuổi nào

Khi đang yêu thì nhiều bạn trẻ thường không mấy bận tâm đến chuyện tuổi Nhâm Ngọ 1942 của mình lấy chồng tuổi nào thì hợp, nhưng khi chuẩn bị kết hôn, lập gia đình việc xem tuổi chồng vợ, xem tuổi cưới là điều không thể thiếu, vì nó ảnh hưởng đến một phần cuộc sống. Vậy tuổi Nhâm Ngọ 1942 lấy chồng năm nào thì gặp số Tam vinh hiển, hay tứ đạt đạo, nhất phú quý, hay đại kỵ, xin mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây nhé.

Trái tim thạch anh tím Uruguay H100-17556

Năm sinh nam Mệnh Thiên can Địa chi Cung mệnh Niên mệnh năm sinh Điểm
1964 Dương Mộc – Dương Hỏa => Tương Sinh Thiên can : Nhâm – Thiên can : Giáp => Tương Sinh Địa chi : Ngọ – Địa chi : Thìn => Lục Phá Cung : Đoài – Cung : Càn => Sinh Khí Thiên mệnh năm sinh : Kim – Thiên mệnh năm sinh : Kim => Bình Hòa 7
1965 Dương Mộc – Dương Hỏa => Tương Sinh Thiên can : Nhâm – Thiên can : Ất => Tương Sinh Địa chi : Ngọ – Địa chi : Tỵ => Bình Hòa Cung : Đoài – Cung : Đoài => Phục Vị Thiên mệnh năm sinh : Kim – Thiên mệnh năm sinh : Kim => Bình Hòa 8
1974 Dương Mộc – Dương Thủy => Tương Sinh Thiên can : Nhâm – Thiên can : Giáp => Tương Sinh Địa chi : Ngọ – Địa chi : Dần => Tam Hợp Cung : Đoài – Cung : Đoài => Phục Vị Thiên mệnh năm sinh : Kim – Thiên mệnh năm sinh : Kim => Bình Hòa 9
1975 Dương Mộc – Dương Thủy => Tương Sinh Thiên can : Nhâm – Thiên can : Ất => Tương Sinh Địa chi : Ngọ – Địa chi : Mão => Bình Hòa Cung : Đoài – Cung : Cấn => Diên Niên Thiên mệnh năm sinh : Kim – Thiên mệnh năm sinh : Thổ => Tương Sinh 9
1978 Dương Mộc – Dương Hỏa => Tương Sinh Thiên can : Nhâm – Thiên can : Mậu => Bình Hòa Địa chi : Ngọ – Địa chi : Ngọ => Tự Hình Cung : Đoài – Cung : Khôn => Thiên Y Thiên mệnh năm sinh : Kim – Thiên mệnh năm sinh : Thổ => Tương Sinh 7
1981 Dương Mộc – Dương Mộc => Bình Hòa Thiên can : Nhâm – Thiên can : Tân => Tương Sinh Địa chi : Ngọ – Địa chi : Dậu => Lục Hình Cung : Đoài – Cung : Cấn => Diên Niên Thiên mệnh năm sinh : Kim – Thiên mệnh năm sinh : Thổ => Tương Sinh 7
1982 Dương Mộc – Dương Thủy => Tương Sinh Thiên can : Nhâm – Thiên can : Nhâm => Bình Hòa Địa chi : Ngọ – Địa chi : Tuất => Tam Hợp Cung : Đoài – Cung : Càn => Sinh Khí Thiên mệnh năm sinh : Kim – Thiên mệnh năm sinh : Kim => Bình Hòa 8
1987 Dương Mộc – Dương Hỏa => Tương Sinh Thiên can : Nhâm – Thiên can : Đinh => Tương Phá Địa chi : Ngọ – Địa chi : Mão => Bình Hòa Cung : Đoài – Cung : Khôn => Thiên Y Thiên mệnh năm sinh : Kim – Thiên mệnh năm sinh : Thổ => Tương Sinh 7
1991 Dương Mộc – Dương Thổ => Tương Khắc Thiên can : Nhâm – Thiên can : Tân => Tương Sinh Địa chi : Ngọ – Địa chi : Mùi => Lục Hợp Cung : Đoài – Cung : Càn => Sinh Khí Thiên mệnh năm sinh : Kim – Thiên mệnh năm sinh : Kim => Bình Hòa 7
2004 Dương Mộc – Dương Thủy => Tương Sinh Thiên can : Nhâm – Thiên can : Giáp => Tương Sinh Địa chi : Ngọ – Địa chi : Thân => Bình Hòa Cung : Đoài – Cung : Khảm => Họa Hại Thiên mệnh năm sinh : Kim – Thiên mệnh năm sinh : Thủy => Tương Sinh 7
2005 Dương Mộc – Dương Thủy => Tương Sinh Thiên can : Nhâm – Thiên can : Ất => Tương Sinh Địa chi : Ngọ – Địa chi : Dậu => Lục Hình Cung : Đoài – Cung : Khôn => Thiên Y Thiên mệnh năm sinh : Kim – Thiên mệnh năm sinh : Thổ => Tương Sinh 8
2008 Dương Mộc – Dương Hỏa => Tương Sinh Thiên can : Nhâm – Thiên can : Mậu => Bình Hòa Địa chi : Ngọ – Địa chi : Tí => Lục Xung Cung : Đoài – Cung : Cấn => Diên Niên Thiên mệnh năm sinh : Kim – Thiên mệnh năm sinh : Thổ => Tương Sinh 7
2010 Dương Mộc – Dương Mộc => Bình Hòa Thiên can : Nhâm – Thiên can : Canh => Tương Sinh Địa chi : Ngọ – Địa chi : Dần => Tam Hợp Cung : Đoài – Cung : Đoài => Phục Vị Thiên mệnh năm sinh : Kim – Thiên mệnh năm sinh : Kim => Bình Hòa 8
2011 Dương Mộc – Dương Mộc => Bình Hòa Thiên can : Nhâm – Thiên can : Tân => Tương Sinh Địa chi : Ngọ – Địa chi : Mão => Bình Hòa Cung : Đoài – Cung : Cấn => Diên Niên Thiên mệnh năm sinh : Kim – Thiên mệnh năm sinh : Thổ => Tương Sinh 8

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *