Xem Hướng Nhà Hợp Tuổi Nhâm Ngọ

Chọn hướng nhà tốt cho gia chủ tuổi nhâm ngọ 1942 nữ mạng

Hướng Sinh khí: Tây Nam(202.5° – 247.4°), Hướng Thiên y: Tây Bắc(292.5° – 337.4°), Hướng Diên niên: Tây(247.5° – 292.4°), Hướng Phục vị: Đông Bắc(22.5° – 67.4°), Thông tin gia chủ xem hướng nhà Năm sinh gia chủ : 1942 Nhâm Ngọ Mệnh gia chủ : Dương Liễu Mộc Cung gia chủ : Cấn Quẻ

Chọn hướng nhà tốt cho gia chủ tuổi nhâm ngọ 1942 nam mạng

Hướng Sinh khí: Tây Bắc(292.5° – 337.4°), Hướng Thiên y: Tây Nam(202.5° – 247.4°), Hướng Diên niên: Đông Bắc(22.5° – 67.4°), Hướng Phục vị: Tây(247.5° – 292.4°), Thông tin gia chủ xem hướng nhà Năm sinh gia chủ : 1942 Nhâm Ngọ Mệnh gia chủ : Dương Liễu Mộc Cung gia chủ : Đoài Quẻ