xem tuổi xây nhà năm 2021 cho nam tuổi nhâm ngọ 1942

Xem tuổi xây nhà năm 2021 cho gia chủ sinh năm 1942 Nhâm Ngọ mạng nữ

Năm 2021 gia chủ 80 tuổi (tuổi âm), thuộc Ngũ Thọ Tử: Tuổi này làm nhà là phạm, trong nhà chia rẽ, lâm vào cảnh tử biệt sinh ly (Ngũ tử ly thân phòng tử biệt). Phong thủy xem tuổi làm nhà ngày nay được rất nhiều những gia đình có điều kiện, các kiến

Xem tuổi xây nhà năm 2017 cho gia chủ sinh năm 1942 Nhâm Ngọ mạng nữ

Năm 2017 gia chủ 76 tuổi (tuổi âm), thuộc Nhất Cát (hay Kiết cũng vậy): Làm nhà tuổi này sẽ có chốn an cư tốt, mọi việc hanh thông, thuận lợi (Nhất kiết an cư, thông vạn sự). Phong thủy xem tuổi làm nhà ngày nay được rất nhiều những gia đình có điều kiện,